Връзки

Община Панагюрище

Национална мрежа за децата

Форум „Гражданско участие“

Integration Program for School Dropouts

Информационният портал за българските неправителствени организации

Портал за обществени консултации

Български дарителски форум

За фондовете – информация за донори и програми

Портал ЕВРОПА – сайт за европейска интеграция

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА“ – ШАНС ЗА ДЕЦАТА ДА РАСТАТ В СЕМЕЙНА СРЕДА (статия, 2010)