Доклад от проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на социалните услуги в област Пазарджик

Настоящият доклад е разработен с цел представяне и анализ на данни относно нагласите на бизнес за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик. Той предоставя информация за идентифицирани добри практики на въвличане на бизнеса и готовността на бизнеса да участва в подкрепа на уязвими групи. Накрая са изведени препоръки към оторизираните администрации за подобряване участието на бизнеса. Continue reading