Публична покана: „Организиране и провеждане на публични събития. Разработване на наръчник за добри практики и методология за граждански мониторинг“.

Може да изтеглите документи на публична покана: „Организиране и провеждане на публични събития. Разработване на наръчник за добри практики и методология за граждански мониторинг“ тук.