Подготовка за 1-ви март в ЦНСТ – Пещера

Традиционно, на 1-ви март се подаряват мартеници на любими хора и приятели. Децата, настанени в ЦНСТ – гр. Пещера, с много желание и любов направиха своите мартеници, съвместно персонала от услугата.

Днес, мартениците ще достигнат до личните лекари на децата, до учителите им в училище, до децата, плзващи други социални услуги в града, до приятелите им!

Честита баба Марта от децата, настанени в ЦНСТ!