Отбелязан бе 8-ми рожден на ДЦПЛУ – Пещера

 

Честит рожден ден колеги!

През 2010 г. със Заповед РД 01-78/22.01.2010г. на ИД на АСП е открит Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера.

Вече 8 години Център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) оказва професионална подкрепа на уязвими групи в община Пещера. Поводът бе отбелязан от екипа на центъра съвместно с потребители на услугата.  Continue reading

Фондация „Социални практики в общността” обявява своето отегляне от управлението на Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” – Пазарджик

Във връзка с възникнала в последните дни спорна ситуация с представители на персонала и родителите на децата, ползващи услугата Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” – Пазарджик, фондация „Социални практики в общността” обявява своето отегляне от управлението на социалната услуга.

Решението е свързано само и единствено с разбирането на екипа на организацията, че наличието на различия в позициите и дългия процес на срещане на интересите на спорещите страни, би могъл да се отрази неблагоприятно върху ежедневната гриижа за децата, което противоречи с ценностите и целите на фондацията. Continue reading