Работна среща на регионалния съвет на Национална мрежа за децата за Югозападен централен регион

На 27 октомври в Пазарджик се проведе среща на Регионалния съвет на организациите от Югозападен централен регион, членове на Национална мрежа за децата. На срещата присъстваха представители от всички организации от региона: фондация „СПО“, фондация „НАРД“, фондация „КУЗМАНОВ“, Фонд за превенция на престъпността „ИГА“ ФСУ „Жулевия дом, фодация „Джендър Алтернативи и фондация „Бъдеще“-Ракитово.

На съвета бяха обсъдени въпроси, свързани с:

  • дейностите на организациите;
  • споделяне на добри практики при работата с доброволци;
  • кампании и дейности, които предстоят в Мрежата на национално и регионално ниво

Подробно бяха представени следните текущи дейности:

  • Създаване и функциониране на Националния Юрочайлд Форум (НЕФ);
  • Кампанията за детското правосъдие и платформата, създадена по проекта на Велукс;
  • Инициативата „Търсачи на неравенства“ по проекта на НМД с УНИЦЕФ

Участниците в регионалния съвет заедно разгледаха и се запознаха с работата на „Центъра за правата на децата“ в Пазарджик, управляван от ИГА.  Центърът работи към организацията от месец май тази година. Той е създаден в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация „Велукс“.