Приключи II-ри етап на информационната кампания „Вредят ли ни или помагат смарт технологиите“

В периода 25.04.2017 г. – 09.05.2017 г. Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“ – Панагюрище реализира II-ри етап на информационна кампания „Вредят ли ни или помагат смарт технологиите“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методии“ – гр. Стрелча.  Екип от двама социални работника от ЦОП, след предварителна договорка с ръководството на  учебното заведение, съобразно учебните програми на учениците и професионалните ангажименти на преподавателите, представи темата пред учениците от 5 до 12 клас.

Изготвена бе стратегия за провеждането на информационната кампания през есента на 2016 г., като главната й цел бе повишаване информираността на учениците за разумното използване на смарт технологиите и последиците от прекомерната им и неправилна употреба.

Общият брой на информираните деца от СУ „Св. Св. Кирил и Методии“ – гр. Стрелча в кампанията бе 113 ученици. Обратната връзка, както и анализа на данните от кампанията показват, че е бил предизвикан интереса у децата по изложената тематика, предвид активното им участие в проведените дискусиии след представяне на темата. Бе формиран познавателен и възпитателен ефект у учениците, както бе подобрена информираността на децата за разбирането на разумното използване на смарттехнологиите.