ЦОП „Зора” – Панагюрище стартира информационна кампания „Вредят ли ни или помагат смарт – технологиите”

smart-technologies_inhaltМесеците октомври и ноември, всяка учебна година в някои страни, са месеци за превенция на тормоза в училище, като месец октомври  е обявен за «Месец за Превенция на тормоза», а седмицата от 14 до 18 ноември е обявена за «Седмица срещу тормоза».

През годините, ЦОП «Зора» Патагюрище е подготвял и реализирал в училищната мрежа на Общината няколко информационни кампании  свързани с агресията, насилието и тормоза в училище, а и не само, целящи превенция на проблема  «Агрессия, насилие, тормоз» и насочване вниманието и фокуса на подрастващите  към предимствата на позитивната учебна среда, среда без агресивни прояви, насилие и тормоз.

Говорейки за превенция на агресията, насилието и тормоза изобщо, някaк си, като че ли все ни убягва кибертормоза, който от една страна, расте с най-бързи темпове сред учениците, а от друга страна, защото е най-слабо видимият за възрастните (учители, родители, администратори) и поради това е най-трудно повлияваният чрез традиционните средства, които са разписани в различните механизми за противодействие на тормоза, включително и в този на МОН.

Според нас, превенция на проблема «кибертормоз» би могъл да се постигне, от една стрна, чрез повишена чувствителността към проблема «пристрастяване и създаване на зависимост от употребата на смартфони, таблети, лаптопи и др.» и повишено нивото на информираност при учениците за вредите от неправилната и ежедневна употреба на смарт-технологиите в психологически, емоционален, здравен и социален аспект.

От друга страна, бихме искали да насочим вниманието и да се даде гласност на проблематиката сред подрастващите, акцентирайки върху превенцията на инциденти от правене на „опасни селфита”. Вземайки предвид мотивите на децата за това, като например в стремежа си да бъдат актуални и популярни сред връстниците и приятелите си или да не станат обект на присмех, подигравки и изолация, в това число и под формата на предизвикателство между самите тях, конкуренция или заплаха,  децата са склони да отидат на всевъзможни локации и да се снимат, без да си дават сметка, че могат да застрашат живота си в стремежа си да се «докажат», като «постнат» снимка в социалните мрежи от ексцентрично и опасно място, за да предизвикат възхищението на връстниците си и да спечелят нови «приятели» в социалните мрежи.

Тази година екипът на Център за обществена подкрепа «Зора» – Панагюрище, с подкрепата на фондация «Социални практики в общността», подготви информационна кампания «Вредят ли ни или помагат смарт – технологииите», предназначена за деца в училищна възраст от 5 до 12 клас. Кампанията е насочена към повишаване информираността на деца в училищна възраст за разумното използване на смарт-технологиите, както и да запознае подрастващите с последиците от прекомерната им и неправилна употреба. Съвместно с телевизионно студио “Оборище прим”, както и експерти, учители и деца от гр. Панагюрище, е подготвен и кратък филм, касаещ темата за вредата и ползата от смарт-технологиите.

ЦОП планира да стартира информационната си кампания в края на месец октомври, месеца обявен за «Месец за Превенция на тормоза», както и да я финализира  в  седмицата  14 – 18 ноември, седмицата обявена за «Седмица срещу тормоза».

Планирано е, в хода на кампанията, да бъдат проведении 4 информационни срещи, съответно с ученици от 5/6 клас на ОУ «20-ти Април», 7/8 клас на ОУ «проф. Марин Дринов», 9/10 клас на СУ «Нешо Бончев» и 11/12 клас на ПГИТМТ – Панагюрище. Информационните срещи ще бъдат проведени и договрени с ръководствата на учебните заведения, съобразно учебните програми на учениците и професионалните ангажименти на преподавателите.

За резулатите от кампанията, може да следите на интернет страницата на фондация «Социални практики в общността» www.spbc-fondation.org .