Фондация „Социални практики в общността“


Фондация "Социални практики в общността" – Пазарджик е организация с нестопанска цел, регистрирана по българското законодателство, в обществена полза, с Решение № 52/15.02.2008 г. по Ф.Д. № 10/2008 Пазарджишкия окръжен съд (ПзОС). Пререгистрирана в обществена полза с Решение № 38/ 03.04.2009 г. по Ф.Д. № 10/2008 ПзОС. Притежава Удостоверение № 024/10.04.2008 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО. Върховен орган на управление на Фондацията е Настоятелство, съствено от Председател - д-р Златка Ангелова и двама членове - Георги Нешков и Димитрийка Пеева. Мисията на Фондацията е да подпомогне практическото осъществяване на реформите в социалната сфера, в частност в сферата на социалните услуги, включително за деца.

Learn More

Мисията на Фондацията


Мисията на Фондацията е да подпомогне практическото осъществяване на реформите в социалната сфера, в частност в сферата на социалните услуги, включително за деца. Приоритетни цели на фондацията са: