Проект “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

Представяне на резюме за проект “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“.

Проектът „Споделени решения“ цели да повиши партньорското участие на гражанското общество и бизнеса в процеса открито и отговорно управление при планиране, мониторинг и оценка на политики в сферата на социалните услуги за възрастни и стари хора на територията на област Пазарджик, за да се подобрят процедурите по предоставяне на социални услуги и се предотврати конфликт на интереси и злоупотреби със служебното положение от държавните служители. Continue reading