Предствяне на информационна брошура и аналитичен доклад по проект „Споделени решения“

Брошурата предствя в резюме информация за проект „Споделени решения“, реализиран от Фондация „Социални практики в общността“ и запознава гражданите с дейностите, които включва проекта.

Брошурата може да бъде свалена тук.

Запознайте с Аналитичен доклад.

Continue reading