ЦОП «Зора» приключи информационната си кампания „Вредят ли ни или помагат смарт-технологиите”

През месец май, в рамките на 4 седмици, екип от социални работници на Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора”, проведе в училищната мрежа на гр. Панагюрище и гр. Стрелча информационна кампания „Вредят ли ни или помагат смарт-технологиите”.

Кампанията бе предназначена за ученици от първи до четвърти клас и бе насочена към:

  • повишаване чувствителността към проблема пристрастяване и създаване на зависимост от употребата на смартфони, таблети, лаптопи и др.;
  • повишаване нивото на информираност при учениците за вредите от неправилната ежедневната употреба на смарт-технологиите в психологически, емоционален, здравен и социален аспект;
  • превенция на инциденти от правене на „опасни селфита”, сред децата на възраст 7 – 10 г.;
  • акцентиране и даване гласност на проблематиката.

Екипът на ЦОП подготви специално за кампанията информационна брошура по темата, презентационен материал „Вредят ли ни или помагат смарт-технологиите” и кратък документален филм, чрез които да се анагажира вниманието на подрастващите.

По време на кампанията бяха проведени 6 информационни срещи, информирани 456 ученика, както следва:

  • СУ «Нешо Бончев» – 08 и 09.05.18г. – информирани 83 деца от 1 до 4 клас;
  • ОУ «20-ти Април» – 11.05.18г. – информирани 120 деца от 1 до 4 клас;
  • ОУ «проф. Марин Дринов» – 15 и 22.05.18г. – информирани 203 деца от 1 до 4 клас;
  • НУ «Паисий Хилендарски» гр. Стрелча – 28.05.18г. – информирани 50 деца от 1 до 4 клас.

Един от основните изводи, които се наложиха като резултат от кампанията е, че провеждането на подобна кампания е интересна и полезна за децата на възраст 7 – 10 г. и оказва положително влияние върху разбиранията, нагласите и действията им за превенция на инциденти от правене на „опасни селфита”. Информационната кампания повишава нивото на информираност при децата в начална училищна възраст за вредите, които нанася неправилната употреба на смарт-технологиите върху тях в психологически, емоционален, здравен и социален аспект.