Фондация „Социални практики в общността” обявява своето отегляне от управлението на Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” – Пазарджик

Във връзка с възникнала в последните дни спорна ситуация с представители на персонала и родителите на децата, ползващи услугата Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда и Любов” – Пазарджик, фондация „Социални практики в общността” обявява своето отегляне от управлението на социалната услуга.

Решението е свързано само и единствено с разбирането на екипа на организацията, че наличието на различия в позициите и дългия процес на срещане на интересите на спорещите страни, би могъл да се отрази неблагоприятно върху ежедневната гриижа за децата, което противоречи с ценностите и целите на фондацията.

В същото време Фондация „Социални практики в общността” изказва своето желание и готовност да продължи да допринася за подобряване благосъстоянието на уязвими групи деца и техните семейства в община Пазарджик, чрез своята дългогодишна експертиза в управлението на услуги в общността и с подкрепа на всички заинтересовани страни.

д-р Златка Ангелова

Председател на УС