Коледният дух завладя Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Пещера

На 18.12.2017 г. с песни, танци, балет, стихове, драматизация на приказка „Червената шапчица“ и много положителни емоции беше отпразнувано Коледното тържество в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) – гр. Пещера по случай предстоящите светли празници.

На празника присъстваха  Кмета на Община Пещера – г-н Зайчев, Председателя на Фондация „Социални практики в общността“ – д-р Ангелова, служители от отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера, Директорите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за настаняване от семеен тип с деца и младежи (ЦНСТДМ), потребители на услуги и гости.

В Коледната програма взеха участие потребители от Дневния център, Балет „Ива“ към НЧ „Виделина – 1862“ – гр. Пазарджик, бъдещите абитуриенти от СОУ „Св. Климент Охридски“, Вокална група „Горски теменужки“ към клуб „Оптимист“ – гр. Пещера.

Празникът не мина и без присъствието на дядо Коледа, Снежанка и джуджетата – ученици от ОУ „П.Р Славейков“ – гр. Пещера, които дариха подаръци на всички потребители, ползващи услугата.

Директорът на социалната услуга – г-жа Бурова, не пропусна да благодари на Кмета на Община Пещера за добрите партньорски взаимоотношения с Общинска администрация – гр. Пещера. Г-жа Бурова изказа и благодарности към Председателя на ФСПО за доброто управление и съвместната работа, носочена към подобряване на качеството на социалната услуга, целяща достоен живот на потребителите!