ЦОП „Зора“ – Панагюрище се включи в Национални информационни седмици за осиновяването 2017г.

За 4-та поредна година Фондация «Социални практики в общността», като доставчик на социални услуги за община Панагюрище, подкрепи инициираната от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) Национални информационни седмици за осиновяването. В тази връзка, екипът на Център за обществена подкрепа (ЦОП) «Зора» – Панагюрище разпространени 70 бр. информационни брошури, свързани с процеса на осиновяване, като бяха предоставени такива в Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, ОА – Панагюрище и други обществени места, по време на кампанията. Също така, на 03.10.2017г. екипа по осиновяване към ЦОП „Зора“, оформи кът в центъра на града и съвместно с доброволци, включили се в инициативата, разпространиха сред гражданите от информационните брошури. На проявилите интерес граждани, беше предоставена допълнителна информация. Това бяха хора от различни възрастови групи, като сред тях имаше две семейства, които на този етап са предприели първите стъпки към осиновяването.  Въпросите, които ги вълнуваха най-вече бяха свързани с процедурите в процеса на осиновяване.

В резултат на подобни инициативи, се отчита през последните години макара и бавно, нарастване на интереса към процеса на осиновяване в местната общност.