Литература

Наръчник за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик

Доклад от проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на социалните услуги в област Пазарджик

Аналитичен доклад с получени резултати и предложения за подобряване на реализирането на Областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик

Методология за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в Област Пазарджик