Новини

ЦОП "Зора" стартира кампания по превенция на изоставянето на деца

През месец ноември Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище ще проведе информационна кампания по „Превенция на изоставянето на деца” в градовете Панагюрище, Стрелча и в с. Поибрене.

Кампанията е предназначена за млади хора в училищна и извънучилищна възраст и е насочена към превенция на изоставянето на деца в институции.

Целта е повишаване нивото на информираност на младите хора от високорискови общности по въпроси, касаещи превенция на нежелана бременност и превенция изоставянето на деца на възраст от нула до три години в специализирани институции.     

През месец октомври социалните работници от Центъра, с помощта на здравните медиатори на общините Панагюрище и Стрелча, извършиха предварителни обхода в съответните населени места, с цел разясняване същността на кампанията и разпространение на подготвените от Центъра тематични брошури и обяви за мястото и часа на провеждане на информационните срещи.

Прочети още: ЦОП "Зора" стартира кампания по превенция на изоставянето на деца

Информационна кампания по „Приемна грижа”

На 18.11.2014 г. и 20.11.2014 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище).

Основната цел на информационната кампания е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана и жителите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Прочети още: Информационна кампания по „Приемна грижа”

Младеж от ЦНСТ „Павел Бобеков“ печели специалната награда от конкурс „1000 стипендии“

На 07.10.2014 г. експерт на Фондация „Комунитас” проведе индивидуално интервю с Кадри Демировски. Това интервю всъщност е и втори кръг от провеждания за 7-ма поредна година конкурс „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас“. През месец август тази година, 15-годишният младеж от ЦНСТ "Павел Бобеков"-Панагюрище участва в конкурса, предназначен за изява на деца от 6 до 11 клас от цялата страна, в различни области на науката и изкуството, с тематично разработено есе „Светът съществува, за да се превърне в книга“.

Целта на индивидуалното интервю е преминалите първи кръг участници, да получат възможност, да защитят знанията и уменията, които имат и с които са се откроили при представянето си до момента.

След интервюто, на 01.11.2014 г. Кадри Демировски бе обявен за един от спечелилите специална награда на Фондация „Комунитас“, а именно стипендия от 500 лв., която се отпуска за цялата учебна година и 400 лв. под формата на кредит за книги.

Всички ние от Настоятелсвото на Фондация СПО, както и екипът на ЦНСТ „Павел Бобеков“, изразяваме своята радост за присъдената му награда  и желаем още успехи на Кадри във всяко негово следващо начинание.

III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

На 17.10.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе третата за тази година среща на сформираната през 2013г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Историята на една майка” – ММС-терапията, като метод за интервенция при деца-аутисти.  Водещи на срещата - Неделка Керкенякова и Мария Вълнева.

В срещата взеха участие предствители на Ресурсен център Пазарджик, ЦОП ”Зора”, родители на деца със специални образователни потребности /с аутистично разстройство/ - 1.

Фокусът на срещата този път бе насочен към споделянето на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи методът за интервенция „ММС-терапия”.          

Прочети още: III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

ЦОП "Зора" се включи в Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният за Национален информационен ден на осиновяването 26.09.2014г., в Център за обществена подкрепа “Зора“ се проведе регулярна среща на сформираната през януари 2012 г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени”.       

Вратите на Центъра бяха отворени през целия ден и за всички онези, които търсеха информация по въпроси, свързани с процеса на осиновяване. 

За срещата с надслов "Присъединете се към нас! Нека заедно спомогнем за по-толерантно, разбиращо и подкрепящо отношение към осиновяването!" бяха информирани и поканени всички 16 семейства, преминали обучението си в ЦОП “Зора“, като кандидат-осиновители. За съжаление, вероятно поради лошото време, не можаха да се отзоват всички поканени семейства. Въпреки това, Центърът се посети от едно  семейство, с вече осиновено дете. По време на срещата с водещаите на групата социални работници, родителите си припомниха отново за пътя, който са извървели, за да стигнат до тяхното детенце, за първата среща с него и за вълненията, които са преживели. Изгледан и обсъден бе видеоматериал с психотерапевта Теодора Танева, свързан с това кога и как да кажем на детето си, че е осиновено. Семейството бе  запознато и със сайта на БАОО, където могат да получават допълнителна информация по теми, свързани с осиновяването.

Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители/БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ Национален информационен ден на осиновяването, 26.09.2014г., ще се включи и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” гр. Панагюрище .

На 26.09.2014г. (петък) от 10.30 до 17.30 ч. гражданите, проявявящи интерес към процеса на осиновяване, могат да потърсят информация или по телефон, или чрез посещение в Центъра, като от 17.30ч. в ЦОП ще се състои поредната, регулярна среща на група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора».

Повече за инициативата може да прочетете тук.

Консултативна среща на УНИЦЕФ България, НМД и УНИЦЕФ Румъния

Букурещ, Румъния

В периода 17-18 септември 2014 се проведе консултативна работна среща, по съвместен проект между УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Румъния, за обмяна на опит и добри практики между двете страни, в областта на младежката политика и работата с подрастващи и младежи от уязвими групи. Целта на обмена бе да се дискутират предизвикателствата, с които неправителствените организации, работещи с подрастващи и младежи, се сблъскват в работата си с проблема NEET (неработещ, неучащ, необучаващ се), както и споделянето на добри практики и опит в прилагането на програми, инициативи за децата и младежите, които попадат в групата NEET. По време на инициативата беше представен проектът NEETs на УНИЦЕФ България.

Прочети още: Консултативна среща на УНИЦЕФ България, НМД и УНИЦЕФ Румъния

Работна среща в ЦОП "Зора" с експертна група от Полша

На 12.09.2014 г., Център за обществена подкрепа „Зора” бе домакин на експертна група от Полша, работещи по проблемите, свързани с детската престъпност.

Работното посещение се осъществ и по предложение на г-жа Аланджийска - 
главен инспектор, началник група "Детска престъпност" към СДВР – София и г-н Дудов, ИДПС/РУ-Панагюрище. 

Целта на срещата бе експертите да бъдат запознати със социалните услуги, които Фондация „Социални практики в общността” предоставя на територията на гр. Панагюрище.

Прочети още: Работна среща в ЦОП "Зора" с експертна група от Полша