Новини

Годишна информационна кампания по приемна грижа

За някой, Вие може да сте още едно семейство в света, но за едно дете, което иска да има семейство, Вие сте целият свят.

На 13.10.2015 г. и 15.10.2015 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище).

Основната цел на съвместната кампания е услугата „Приемна грижа” да бъде популяризирана и гражданите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Прочети още: Годишна информационна кампания по приемна грижа

ЦОП "Зора" се включи в Национален информационен ден за осиновяването

На 29 септември, за втора поредна година, ЦОП „Зора“ се включи в Национален информационен ден за осиновяването. Екип от социални работници, разпространяваха информационни брошури и даваха разяснения на проявилите интерес съграждани, относно процеса на осиновяване, в центъра на гр. Панагюрище. Информационни брошури бяха разпространявани и на видни места в обществени институции през деня.

Също така, през целия ден, екипът бе поготвил информация и филми на място в ЦОП “Зора“, беше обявен и телефон за връзка, за всеки заинтересуван от темата на осиновяването, където би могъл да получи повече и подробна информация.

 

II-ри Национален ден на осиновяването

Център за обществена подкрепа «Зора» – Панагюрище ще се присъедини към Втори национален информационен ден за осиновяването под надслов

„Направи щастливо едно дете, което иска да има семейство“

 

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО)Национален информационен ден на осиновяването - 29.09.2015г., ще се включи за втори поредн път и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” - Панагюрище.

Информационният ден цели:

  • да се информира обществеността и заинтересованите граждани къде, кога и как могат да получат информация, подкрепа и помощ по въпросите за осиновяването на деца.
  • да се популяризира акта на осиновяването и промяна на обществените нагласи

Инициативата е насочена:

  • Към кандидат осиновителите и хората, които още не са взели решение за осиновяване: да покаже какви са възможностите за подкрепа от страна на организацията – срещи с хора, които вече са осиновили дете, обмяна на опит, професионални консултации и др.
  • Към осиновителите: да станат част от група за взаимопомощ за повишаване на родителските умения и обмяна на опит.

    Прочети още: II-ри Национален ден на осиновяването

Лято`15 в ЦОП "Зора"

За най-малките ученици в общината ваканцията вече започна. В тази връзка, за предстоящото през летния сезон, разговаряме с директора на ЦОП ”Зора” Красимира Йонева-Русинова.

Госпожо Русинова, каква е програмата на ЦОП за летния период?

След организираното от екипа на Център за обществена подкрепа „Зора” гр. Панагюрище празнично тържество по повод 1юни, международният ден на детето, в обявения от Центъра за Ден на отворените врати,  29.05.2015год. (петък),  от 06 юни (петък), ЦОП «Зора» стартира Ваканционен пакет  2015 «Искам да знам – мога и сам», предназначен за деца, в задължителна училищна възраст.

Във Ваканционният ни пакет могат да се включат както деца, потребители на услуги в ЦОП, така и деца от общността, като достъпът на децата от общността  ще бъде свободен.

Цялото интервю може да прочетете тук.

Деца и младежи от ЦНСТ „Павел Бобеков“ участват в селекционен турнир по футбол

На 26 април 2015 г. в спортната зала в столичния квартал „Челопечене” четири от настанените в ЦНСТ „Павел Бобеков” деца и младежи, Милчо Петров, Венцислав Горанов, Марин Димитров и Пирин Върбанов, взеха участие в първият от поредица турнири, организиран от „Спортс Мениджмънт България” ЕООД, официален партньор на фондация Homeless World Cup за територията на България във връзка със селекцията на до осем младежи над 16 години, които да представят страната на следващия специфичен Мондиал в Амстердам (Холандия), който ще се проведе от 12 до 19 септември 2015 година.

В подготовката за престижното състезание в Холандия тази година ще участват играчи от градовете София, Варна, Пловдив, Стара Загора, Панагюрище, Брацигово, Лом и село Доганово. Кандидати за национални състезатели от гр. Панагюрище ще бъдат и младежите от ЦНСТ „Павел Бобеков“ гр. Панагюрище.

От началото на месец май „Спортс Мениджмънт България” ще им организира безплатни тренировки два пъти седмично по 90 минути под ръководството на квалифициран треньор и ще им осигури участие в максимум 10 квалификационни турнира за избор на представителен тим.

Следващият селекционен турнир, чиито организатор е „Спортс Мениджмънт България” ЕООД с Управител Виктор Кирков, ще се проведе на 10.05.2015г., отново в гр. София.

Деца от ЦНСТ се включиха в мащабна инициатива на УНИЦЕФ България "Моят глас е важен"

Инициативата е насочена към промяна на обществените нагласи относно правото на детско участие 

30 март 2015 г. Детският фонд на ООН в България стартира публична кампания „Моят глас е важен“. Това е информационна и социална инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по отношение на правото на детско участие – т.е. даването на възможност на децата и младежите да изразяват свободно своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено (в семейството, училището, градската среда, обществото и държавата като цяло).  

Публичният етап на кампанията е продължение на лансираното широкомащабно допитване до децата в България. След провеждане на фокус-групи в края на месец март, във връзка със стартирта на кампанията на УНИЦЕФ България, 3 деца от ЦНСТ „Павел Бобеков”-Панагюрище - Димитрия Михалева и Захари Людов на 11години и Венцислав Горанов на 19 години, взеха участие в организирания Детски форум, който се проведе в гр. Софияот 22 до 24 април.

Прочети още: Деца от ЦНСТ се включиха в мащабна инициатива на УНИЦЕФ България "Моят глас е важен"

Избрани са регионалните координатори на НМД

Национална мрежа за децата вече има 7 организации – регионални координатори, които ще отговарят за координирането на дейностите на Мрежата на местно и регионално ниво. Това са:

Сдружение „Гаврош“ – Варна за Североизточен регион
Клуб на нестопанските организации – Търговище за Североизточен централен регион
Център Амалипе – за Северен централен регион
Сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина – за Северозападен регион
Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник – за Югозападен регион
Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“ – за Югоизточен централен регион
Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик – за Югозападен централен регион

Те бяха избрани в периода 17 март – 14 април 2015 г. от Регионалните съвети на всеки регион, които са съставени всички организации – членове на Мрежата за децата от дадения регион. Тяхната роля е да насочват, съветват и контолират работата на избрания от тях Регионалния координатор.

Регионалните координатори ще имат за задача прилагането на стратегическия и оперативния план на Национална мрежа за децата на местно и регионално ниво, както разработване на регионален план за съответния регион, който да помогне за по-добрия ефект от съвместната работа на организациите, работещи за деца и семейства. Те ще отговарят за прилагането на застъпнически и обществени кампании на местно и регионално ниво, както и за по-доброто включване на организациите.

През месец май предстои назначаването на по един човек – регионален координатор, който да работи за прилагането на механизма.

Източник НМД.

Информационна кампания „Социални услуги за деца в ЦОП”

През месец март ЦОП „Зора” реализира първата си за 2015 г. информационна кампания „Социални услуги за деца в ЦОП „Зора”.

Осъществени бяха поредица от срещи с деца от 4 до 6 клас в училищата СОУ «Нешо Бончев» и ОУ «20-ти Април», според договорените с класните ръководители заявки - информирани са общо 164 деца от целевата група.

Целта на кампанията бе децата да бъдат информирани за провежданите в ЦОП инициативи и мероприятия през цялата година, както и как биха могли да се включат в провеждането им.

Специално внимание бе отделено на ежегодно провеждания от месец юни до месец август Ваканционен пакет „Искам да знам – мога и сам”, чиято основна цел е да даде възможност за осмисляне на свободното време на децата през летните месеци. Разяснени бяха същността на услугите във Ваканционния пакет, а именно услугата „Училищна подкрепа“ - насочена към повишаване мотивацията и интереса на децата за придобиване и затвърждаване на знания, както и услуга „Ателие по интереси“ - насочена към ефективно ангажиране свободното време на децата, с дейности по техен избор, чрез които да се подпомогне процеса на изграждане на социални и битови умения у тях.

С цел оптимизиране броя и вида на предлаганите в Центъра „Ателиетата по интереси”, екипът на ЦОП подготви и разпространи сред учениците анкети, чрез които, според изразените предпочитания, Ваканционен пакет 2015 г. ще бъде обновен.

„Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

На 30.03.2015г. в Британски съвет -  България, гр. София, по покана на  г-н Дейвид Бисет - Сдружение „Еквилибриум“, директорът на Център за обществена подкрепа «Зора» взе участие в заключителна работна среща по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиращ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

В първата част на работната среща г-н Дейвид Бисет представи проекта и ключовите теми, проблемите и възможните решения при оценка на въздействието на социалните услуги върху потребителите, а професор Тони Гайе - директор на „Рефлективно учене“ (Reflective Learning International), Великобритания и гост на срещата, говори за това „Могат ли услугите да бъдат подобрени чрез идентифициране на дефицити?”.

Прочети още: „Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България

През месец март Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, доставчик на социални услуги Център за обществена подкрепа „Зора” и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Павел Бобеков” гр. Панагюрище се включи при организиране на фокус-групи с деца при съдействие от страна на Национална мрежа за децата (НМД). Тези фокус-групи се провеждат на национално ниво, във връзка със започнатата кампания от  УНИЦЕФ България, посветена на правото на децата на участие.

Основната цел на тази кампанията е всички заинтересовани страни – Народното събрание, правителството и широката общественост – да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20. Повече подробности може да намерите на сайта на УНИЦЕФ България.

Прочети още: Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България