Новини

Информационна кампания по „Приемна грижа”

На 18.11.2014 г. и 20.11.2014 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище).

Основната цел на информационната кампания е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана и жителите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Прочети още: Информационна кампания по „Приемна грижа”

Младеж от ЦНСТ „Павел Бобеков“ печели специалната награда от конкурс „1000 стипендии“

На 07.10.2014 г. експерт на Фондация „Комунитас” проведе индивидуално интервю с Кадри Демировски. Това интервю всъщност е и втори кръг от провеждания за 7-ма поредна година конкурс „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас“. През месец август тази година, 15-годишният младеж от ЦНСТ "Павел Бобеков"-Панагюрище участва в конкурса, предназначен за изява на деца от 6 до 11 клас от цялата страна, в различни области на науката и изкуството, с тематично разработено есе „Светът съществува, за да се превърне в книга“.

Целта на индивидуалното интервю е преминалите първи кръг участници, да получат възможност, да защитят знанията и уменията, които имат и с които са се откроили при представянето си до момента.

След интервюто, на 01.11.2014 г. Кадри Демировски бе обявен за един от спечелилите специална награда на Фондация „Комунитас“, а именно стипендия от 500 лв., която се отпуска за цялата учебна година и 400 лв. под формата на кредит за книги.

Всички ние от Настоятелсвото на Фондация СПО, както и екипът на ЦНСТ „Павел Бобеков“, изразяваме своята радост за присъдената му награда  и желаем още успехи на Кадри във всяко негово следващо начинание.

III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

На 17.10.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе третата за тази година среща на сформираната през 2013г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Историята на една майка” – ММС-терапията, като метод за интервенция при деца-аутисти.  Водещи на срещата - Неделка Керкенякова и Мария Вълнева.

В срещата взеха участие предствители на Ресурсен център Пазарджик, ЦОП ”Зора”, родители на деца със специални образователни потребности /с аутистично разстройство/ - 1.

Фокусът на срещата този път бе насочен към споделянето на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи методът за интервенция „ММС-терапия”.          

Прочети още: III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

ЦОП "Зора" се включи в Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният за Национален информационен ден на осиновяването 26.09.2014г., в Център за обществена подкрепа “Зора“ се проведе регулярна среща на сформираната през януари 2012 г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени”.       

Вратите на Центъра бяха отворени през целия ден и за всички онези, които търсеха информация по въпроси, свързани с процеса на осиновяване. 

За срещата с надслов "Присъединете се към нас! Нека заедно спомогнем за по-толерантно, разбиращо и подкрепящо отношение към осиновяването!" бяха информирани и поканени всички 16 семейства, преминали обучението си в ЦОП “Зора“, като кандидат-осиновители. За съжаление, вероятно поради лошото време, не можаха да се отзоват всички поканени семейства. Въпреки това, Центърът се посети от едно  семейство, с вече осиновено дете. По време на срещата с водещаите на групата социални работници, родителите си припомниха отново за пътя, който са извървели, за да стигнат до тяхното детенце, за първата среща с него и за вълненията, които са преживели. Изгледан и обсъден бе видеоматериал с психотерапевта Теодора Танева, свързан с това кога и как да кажем на детето си, че е осиновено. Семейството бе  запознато и със сайта на БАОО, където могат да получават допълнителна информация по теми, свързани с осиновяването.

Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители/БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ Национален информационен ден на осиновяването, 26.09.2014г., ще се включи и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” гр. Панагюрище .

На 26.09.2014г. (петък) от 10.30 до 17.30 ч. гражданите, проявявящи интерес към процеса на осиновяване, могат да потърсят информация или по телефон, или чрез посещение в Центъра, като от 17.30ч. в ЦОП ще се състои поредната, регулярна среща на група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора».

Повече за инициативата може да прочетете тук.

Консултативна среща на УНИЦЕФ България, НМД и УНИЦЕФ Румъния

Букурещ, Румъния

В периода 17-18 септември 2014 се проведе консултативна работна среща, по съвместен проект между УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Румъния, за обмяна на опит и добри практики между двете страни, в областта на младежката политика и работата с подрастващи и младежи от уязвими групи. Целта на обмена бе да се дискутират предизвикателствата, с които неправителствените организации, работещи с подрастващи и младежи, се сблъскват в работата си с проблема NEET (неработещ, неучащ, необучаващ се), както и споделянето на добри практики и опит в прилагането на програми, инициативи за децата и младежите, които попадат в групата NEET. По време на инициативата беше представен проектът NEETs на УНИЦЕФ България.

Прочети още: Консултативна среща на УНИЦЕФ България, НМД и УНИЦЕФ Румъния

Работна среща в ЦОП "Зора" с експертна група от Полша

На 12.09.2014 г., Център за обществена подкрепа „Зора” бе домакин на експертна група от Полша, работещи по проблемите, свързани с детската престъпност.

Работното посещение се осъществ и по предложение на г-жа Аланджийска - 
главен инспектор, началник група "Детска престъпност" към СДВР – София и г-н Дудов, ИДПС/РУ-Панагюрище. 

Целта на срещата бе експертите да бъдат запознати със социалните услуги, които Фондация „Социални практики в общността” предоставя на територията на гр. Панагюрище.

Прочети още: Работна среща в ЦОП "Зора" с експертна група от Полша

Деца от ЦНСТ "Павел Бобеков" - Панагюрище на море

И през настоящото лято, доставчикът на услуга Център за настаняване от семеен тип за деца в гр. Панагюрище, Фондация „Социални практики в общността“ гр. Пазарджик, спази традицията, децата от ЦНСТ „Павел Бобеков” да се радват на солените морски води.

Ръководството на Центъра организира летен отдих на децата от ЦНСТ на почивна база НДК в с. Равда, обл. Бургас от 22 юли до 02 август.

Директорът на ЦНСТ Красимира Русинова уточни, че за децата от Центъра е подсигурен и летен отдих  през третата лагерна смяна в с. Панагюрски колонии от 04 до 14 август.

Към момента в „Павел Бобеков” се полага грижа в максимално близка до семейната среда грижа за осем деца. Още информация може да прочетете тук.

ЦОП "Зора" е част от Общинската програма за лятна работа с деца и ученици

В Общинската програма за лятна работа с деца и ученици са включени и петъчните занимания в Центъра за обществена подкрепа „Зора”. Заниманията в групата „Училищна подкрепа” се провеждат от 10:30 до 11:30 часа, от 11:30 до 12:30 часа се провеждат занимания в Ателието по интереси, където децата могат да научат повече за готварството, за модата, стила и красотата, за природата и фотографията, както и да творят с различни материали и техники. Ръководители на заниманията по група са Дидка Поибренска, Радослава Златанова, Неделка Керкенякова, Мария Вълнева и Кънчо Гюнов.

Повече информация може да прочетете тук.

Прочети още: ЦОП "Зора" е част от Общинската програма за лятна работа с деца и ученици

Летни предложения за деца от Център за обществена подкрепа "Зора"

От 20.06.2014г. в ЦОП ”Зора” започна реализирането на Ваканционния пакет 2014 „Искам да знам – мога и сам”, с участието на деца, потребители на услуги в ЦОП и деца от общността. Достъпът на децата от общността през летния период е свободен. Предлаганият от Центъра „Ваканционен пакет 2014” ще приключи на 12.09.201г. Ваканционният пакет се предлага всеки петък от 10:30 ч. до 12:30 ч. на територията на Центъра.

До този момент са проведени 3 занятия, като до момента в тях са взели участие 32 децата. 

Екипът от специалисти на ЦОП дава възможност за осмисляне на част от свободното време на децата през летните месеци, като им се предложат разнообразни дейности, съобразени с техните възрастови особености, предпочитания и възможности в безопасна и сигурна среда. 

Прочети още: Летни предложения за деца от Център за обществена подкрепа "Зора"

Заключителната работна среща по проект "Програма за интеграция на отпадащи от училище"

В периода 12-13.06.2014г. във Виена, Австрия се проведе заключителната работна среща по проект "Програма за интеграция на отпадащи от училище" по програма партньорства "Леонардо да Винчи". На срещата присъстваха експерти и обучаем към Фондация „Социални практики в общността”. Обсъдени бяха постигнатите резултати, времевата устойчивост и разработената обучителна програма, насочена към професионалисти, работещи с деца, които отпадат от училище. 

Прочети още: Заключителната работна среща по проект "Програма за интеграция на отпадащи от училище"

Фондация "Социални практики в общността" обявява свободно работно място за позиция "Детегледач/ка"

Фондация „Социални практики в общността”, доставчик на услугата "Център за настаняване от семеен тип" в гр. Панагюрище обявява:

 • Свободна позиция за детегледач/ка – 1 бр.

Минимални изисквания за заеманата длъжност

 1. Образование – средно;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

  Прочети още: Фондация "Социални практики в общността" обявява свободно работно място за позиция "Детегледач/ка"

Центърът за обществена подкрепа "Зора" организира провеждането на две групи за подкрепа на родители

На 03.06.14 г. се проведе поредната среща на групата за „Осиновители, кандидат-осиновители и осиновени хора” в ЦОП „Зора” - Панагюрище. Целта на срещата бе представяне и включване на нови членове в групата, а именно преминалите обучението в ЦОП кандидат-осиновители. Ключовият компонент в срещата бе споделянето. Всеки участник разказа за своите лични преживявания в процеса на осиновяване и до момента. Дискутирани бяха важни въпроси, вълнуващи най-вече новите членове на групата. Участниците споделиха в края на срещата, че споделянето на личен опит за тях е най-доброто помагало.

Прочети още: Центърът за обществена подкрепа "Зора" организира провеждането на две групи за подкрепа на родители

Центърът за обществена подкрепа отвори вратите за всички

От екипа на ЦОП "Зора" бяха организирали и тържество за 1-ви юни

Ден на отворените врати се състоя на 30 май в Центъра за обществена подкрепа „Зора” в град Панагюрище. Всички желаещи да се запознаят за работата и осведомят за предлаганите социални услуги, предназначени за децата в риск и техните семейства, можеха да го сторят в сградата на Центъра, където беше направено специално представяне.

За малчуганите, потребители на социалните услуги към Центъра, бе подготвена и празнична програма, организирана за Деня на детето, включваща забавни състезателни игри. Как протече празничния ден, може да прочетете още информация тук.

Източник NonStop.bg

Фондация „Социални практики в общността” приключи проект „И аз мога да науча български”

Фондация „Социални практики в общността” реализира проект „И аз мога да науча български”, който постигна следните резултати:

 • от 17.08.2013 г. – 26.08.2013 г. се проведе 10 дневно „Зелено училище“ за 16 деца-бежанци. В програмната беше заложен и социо-културен елемент, чиято цел бе запознаване с традициите и обичаите на българите.
 • от 26.08.2013 г. до 31.08.2013 г. се проведе „Летен пленер“ с продължителност 6 дни. Участваха 12 юноши от Сирия, Ирак и Палестина, на възраст до 18 г., придружени от един родител. Използваните арт терапевтични техники бяха: рисунки от натура, портрети, общи рисунки, фототерапия и др. Честа тема на свободните рисунки беше войната и страданията, които тя причинява.
 • в началото на месец септември 2013 г. беше оборудван кабинет в Интеграционен център – София за интерактивно обучение по български език с 8 места.
 • през януари месец 2014 г. приключи разработването на двете планирани програми за обучение по български език: учебна програма с помагало и работна тетрадка за обучение на деца-бежанци – „Новите приятели“ и учебна програма с помагало за алтернативна форма на обучение на възрастни чужденци – „Българският език – нови перспективи“.
 • в курсовете по български език се обучиха 26 възрастни и 15 деца.