Новини

Избрани са регионалните координатори на НМД

Национална мрежа за децата вече има 7 организации – регионални координатори, които ще отговарят за координирането на дейностите на Мрежата на местно и регионално ниво. Това са:

Сдружение „Гаврош“ – Варна за Североизточен регион
Клуб на нестопанските организации – Търговище за Североизточен централен регион
Център Амалипе – за Северен централен регион
Сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина – за Северозападен регион
Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник – за Югозападен регион
Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“ – за Югоизточен централен регион
Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик – за Югозападен централен регион

Те бяха избрани в периода 17 март – 14 април 2015 г. от Регионалните съвети на всеки регион, които са съставени всички организации – членове на Мрежата за децата от дадения регион. Тяхната роля е да насочват, съветват и контолират работата на избрания от тях Регионалния координатор.

Регионалните координатори ще имат за задача прилагането на стратегическия и оперативния план на Национална мрежа за децата на местно и регионално ниво, както разработване на регионален план за съответния регион, който да помогне за по-добрия ефект от съвместната работа на организациите, работещи за деца и семейства. Те ще отговарят за прилагането на застъпнически и обществени кампании на местно и регионално ниво, както и за по-доброто включване на организациите.

През месец май предстои назначаването на по един човек – регионален координатор, който да работи за прилагането на механизма.

Източник НМД.

Обява за свободна позиция "Регионален координатор" на НМД

За Национална мрежа за децата:

Национална мрежа за децата обединява над 120 граждански организации, работещи с и за деца в цялата страна, като една от тях е и фондация "Социални практики в общността". Мисията на организацията е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици. Мрежата работи за поставянето на детето и семейството в центъра на обществения живот чрез подобряване на политиките и практиките, отнасящи се до децата, както и чрез промяна на нагласите на обществото към правата на детето. Повече за Национална мрежа за децата можете да видите тук: www.nmd.bg

Общо описание на длъжността:

Търсят се Регионални координатори за четири места в страната:

  • Бяла Слатина – за Северозападен регион
  • Варна – за Североизточен регион
  • Търговище – за Североизточен централен регион
  • Пазарджик – за Югозападен централен регион (регионален координатор за региона е Фондация "Социални практики в общността"). 

Повече информация може да получите от прикачения файл.

Attachments:
Download this file (Obyava_Regionalni_koordinatori_NMD.pdf)обява за работа за длъжност Регионален координатор[изисквания и условия за кандидатстване ]302 Kb

Информационна кампания „Социални услуги за деца в ЦОП”

През месец март ЦОП „Зора” реализира първата си за 2015 г. информационна кампания „Социални услуги за деца в ЦОП „Зора”.

Осъществени бяха поредица от срещи с деца от 4 до 6 клас в училищата СОУ «Нешо Бончев» и ОУ «20-ти Април», според договорените с класните ръководители заявки - информирани са общо 164 деца от целевата група.

Целта на кампанията бе децата да бъдат информирани за провежданите в ЦОП инициативи и мероприятия през цялата година, както и как биха могли да се включат в провеждането им.

Специално внимание бе отделено на ежегодно провеждания от месец юни до месец август Ваканционен пакет „Искам да знам – мога и сам”, чиято основна цел е да даде възможност за осмисляне на свободното време на децата през летните месеци. Разяснени бяха същността на услугите във Ваканционния пакет, а именно услугата „Училищна подкрепа“ - насочена към повишаване мотивацията и интереса на децата за придобиване и затвърждаване на знания, както и услуга „Ателие по интереси“ - насочена към ефективно ангажиране свободното време на децата, с дейности по техен избор, чрез които да се подпомогне процеса на изграждане на социални и битови умения у тях.

С цел оптимизиране броя и вида на предлаганите в Центъра „Ателиетата по интереси”, екипът на ЦОП подготви и разпространи сред учениците анкети, чрез които, според изразените предпочитания, Ваканционен пакет 2015 г. ще бъде обновен.

„Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

На 30.03.2015г. в Британски съвет -  България, гр. София, по покана на  г-н Дейвид Бисет - Сдружение „Еквилибриум“, директорът на Център за обществена подкрепа «Зора» взе участие в заключителна работна среща по проект „Оценка и самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на капацитет“, реализиращ с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

В първата част на работната среща г-н Дейвид Бисет представи проекта и ключовите теми, проблемите и възможните решения при оценка на въздействието на социалните услуги върху потребителите, а професор Тони Гайе - директор на „Рефлективно учене“ (Reflective Learning International), Великобритания и гост на срещата, говори за това „Могат ли услугите да бъдат подобрени чрез идентифициране на дефицити?”.

Прочети още: „Мобилност на социалните услуги” добра практика на ЦОП "Зора"

Отчет за дейността на Фондация СПО през 2014 г. за социалните услуги ЦОП и ЦНСТ

 

От 27 до 29.03.2015г. в гр. Хисар, Фондация „Социални практики в общността” организира работен семинар за отчитане на дейностите на ЦОП и ЦНСТ за календарната 2014г.  

В срещата взеха участие, както Ръководството на фондацията и служителите в двете социални услуги, така и представители на партниращите на Фондацията структури и организации, при предоставяне на социални услуги на територията на общините Панагюрище и  Стрелча.

На семинара бяха изведени приоритетите за предоставяне на социални услуги ЦОП „Зора” и ЦНСТ „Павел Бобеков” през календарната 2015г.  

Прочети още: Отчет за дейността на Фондация СПО през 2014 г. за социалните услуги ЦОП и ЦНСТ

Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България

През месец март Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик, доставчик на социални услуги Център за обществена подкрепа „Зора” и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Павел Бобеков” гр. Панагюрище се включи при организиране на фокус-групи с деца при съдействие от страна на Национална мрежа за децата (НМД). Тези фокус-групи се провеждат на национално ниво, във връзка със започнатата кампания от  УНИЦЕФ България, посветена на правото на децата на участие.

Основната цел на тази кампанията е всички заинтересовани страни – Народното събрание, правителството и широката общественост – да вземат предвид мненията на децата в значими за тях области като образование, здравеопазване, социална защита, свободно време и др. при актуализирането на Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018/20. Повече подробности може да намерите на сайта на УНИЦЕФ България.

Прочети още: Фондация СПО се включи в Национална информационна кампания на УНИЦЕФ България

През март в ЦОП "Зора" се реализира мероприятие „Пролетни цветчета”

През месец март в дните 06.03., 13.03. и 20.03.2015г. в Център за обществена подкрепа „Зора” град Панагюрище бяха проведени занятия от традиционно провежданото мероприятие „Пролетни цветчета”.

В него се включиха 15 деца от общността, които демонстрираха  усета си към красивото и усъвършенстваха своето творческо въображение и креативност при изработването на пъстри пролетни картички и изделия.

Освен това имаха възможност да създадат нови запознанства и приятелства, да се забавляват заедно със своите връстници.

Предстои среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”

На 14.03.2015г. от 11.00 часа в Център за обществена подкрепа „ Зора“ - Панагюрище  ще се проведе поредната  среща на групата за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”.

Гост-експерт на срещата ще бъде г-жа Теодора Танева, психотерапевт и Председател на Фондация за осиновени и осиновители „Палечка“ - София.

Темата, предвидена  за дискусия на срещата е „Осиновеното дете в училище“.

Каним всички заинтересовани лица да посетят ЦОП „Зора” и да вземат участие в срещата на групата, където г-жа Танева ще сподели  професионалният си опит в сферата на осиновяването и ще отговори на въпросите Ви.

Организатори и водещи на срещата са Дидка Поибренска и Кънчо Гюнов, социални работници в ЦОП “Зора“.

За контакти и повече информация:

Тел: 0357/6 20 23 и 1879 123 494