Новини

Благотворителен Коледен Базар 2014

От 15 до 19.12.2014 г. на територията на Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище е открит традиционен Благотворителен Коледен Базар'14, а на 22 и 23.12.2014 г. базарът ще бъде разположен на площад „20-ти Април”, в сградата на ГУМ (ТИЦ) и ще отвори врати от 9.00 до 18.00ч.

Тази година,ЦОП «Зора» ще се присъедини към инициативата на БЧК за набиране финансови средства за нуждите на 22 годишната Паолина от гр. Панагюрище, която има нужда от закупуване на ортопедичен дюшек и болнично легло.

На 29.12.2014год. (понеделник) Център за обществена подкрепа „Зора” отваря врати за всички граждани, желаещи да го посетят и да се запознаят със спецификата на работа, видовете социални услуги предлагани на деца в риск и техните семейства, както и да се присъединят към организираното от екипа на Новогодишно тържество за потребителите на социални услуги.

Прочети още: Благотворителен Коледен Базар 2014

5 години ЦОП "Зора" - Панагюрище

В края на ноември месец се отбелязват 5 години от създаванто на Център за обществена подкрепа "Зора" - Панагюрище.

Създаден по Програма ФАР към МТСП през 2009 г., ЦОП се утвърди като успешна алтернативна социална услуга в общността, както на местно, така и на областно и национално ниво. Широкият спектър от достъпни услуги, индивидуален подход и групови програми за деца и родители, които социалните работници и псхолози предоставят през годините имат следното цифрово изражение: общ брой потребители - 799, от който над 600 са деца.

Фондация "Социални практики в общността" изказва свойте благодарности към всеотдайния и сплотен екип от професионалисти, които работят в ЦОП и които правят възможно предоствянето на качествени социални услуги на деца и семейства от община Панагюрище и гр. Стрелча.

Специални благодарности отправяме и към партньорите от партньорската мрежа, с които си съдействаме, както и на акуратната и професионална подкрепа, която ни оказва ОА Панагюрище!

Честит рожден ден!

II-ри модул на обучение по арт-терапия

На 28 и 29 ноември Фондация "Социални практики в общността" проведе II модул на обучение по арт-терапия с обучител доц.д-р Ал. Иванова. В обученеито взеха участие екипите на ЦОП "Зора", ЦНСТ "Павел Бобеков", представители на партньорската мрежа - ДЦДУ "Дъга", МКБППМН, ЦНСТ за деца с увреждания, здравни медиатори, ОА Панагюрище. Обучението се провежда, за да се повишат и надградят знанията и уменията от I-ви модул. Разгледани бяха теми като:

    • Стандарти, етика и оценяване на арт терапевтичния процес;
    • Работа с асоциативен материал;
    • Оценка на арт терапевтичния процес;
    • Работа в екип,

които обхващаха различни Арт терапевтични техники.

Прочети още: II-ри модул на обучение по арт-терапия

ЦОП "Зора" стартира кампания по превенция на изоставянето на деца

През месец ноември Център за обществена подкрепа „Зора” - Панагюрище ще проведе информационна кампания по „Превенция на изоставянето на деца” в градовете Панагюрище, Стрелча и в с. Поибрене.

Кампанията е предназначена за млади хора в училищна и извънучилищна възраст и е насочена към превенция на изоставянето на деца в институции.

Целта е повишаване нивото на информираност на младите хора от високорискови общности по въпроси, касаещи превенция на нежелана бременност и превенция изоставянето на деца на възраст от нула до три години в специализирани институции.     

През месец октомври социалните работници от Центъра, с помощта на здравните медиатори на общините Панагюрище и Стрелча, извършиха предварителни обхода в съответните населени места, с цел разясняване същността на кампанията и разпространение на подготвените от Центъра тематични брошури и обяви за мястото и часа на провеждане на информационните срещи.

Прочети още: ЦОП "Зора" стартира кампания по превенция на изоставянето на деца

Информационна кампания по „Приемна грижа”

На 18.11.2014 г. и 20.11.2014 г. на територията на градовете Панагюрище и Стрелча ще се проведе съвместна информационна кампания по „Приемна грижа” с участието на Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето”) – Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността” – гр. Пазарджик (Център за обществена подкрепа „Зора” – гр. Панагюрище).

Основната цел на информационната кампания е услуга „Приемна грижа” да бъде популяризирана и жителите да бъдат запознати с условията и процедурите за набиране и утвърждаване на приемни семейства в България.

Прочети още: Информационна кампания по „Приемна грижа”

Младеж от ЦНСТ „Павел Бобеков“ печели специалната награда от конкурс „1000 стипендии“

На 07.10.2014 г. експерт на Фондация „Комунитас” проведе индивидуално интервю с Кадри Демировски. Това интервю всъщност е и втори кръг от провеждания за 7-ма поредна година конкурс „1000 стипендии” на Фондация „Комунитас“. През месец август тази година, 15-годишният младеж от ЦНСТ "Павел Бобеков"-Панагюрище участва в конкурса, предназначен за изява на деца от 6 до 11 клас от цялата страна, в различни области на науката и изкуството, с тематично разработено есе „Светът съществува, за да се превърне в книга“.

Целта на индивидуалното интервю е преминалите първи кръг участници, да получат възможност, да защитят знанията и уменията, които имат и с които са се откроили при представянето си до момента.

След интервюто, на 01.11.2014 г. Кадри Демировски бе обявен за един от спечелилите специална награда на Фондация „Комунитас“, а именно стипендия от 500 лв., която се отпуска за цялата учебна година и 400 лв. под формата на кредит за книги.

Всички ние от Настоятелсвото на Фондация СПО, както и екипът на ЦНСТ „Павел Бобеков“, изразяваме своята радост за присъдената му награда  и желаем още успехи на Кадри във всяко негово следващо начинание.

III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

На 17.10.2014 г. в Център за обществена подкрепа „Зора” се проведе третата за тази година среща на сформираната през 2013г. група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”. Тема на срещата бе „Историята на една майка” – ММС-терапията, като метод за интервенция при деца-аутисти.  Водещи на срещата - Неделка Керкенякова и Мария Вълнева.

В срещата взеха участие предствители на Ресурсен център Пазарджик, ЦОП ”Зора”, родители на деца със специални образователни потребности /с аутистично разстройство/ - 1.

Фокусът на срещата този път бе насочен към споделянето на опит, мнения, предложения и подкрепа по въпросите, касаещи методът за интервенция „ММС-терапия”.          

Прочети още: III-та среща на група от родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

ЦОП "Зора" се включи в Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният за Национален информационен ден на осиновяването 26.09.2014г., в Център за обществена подкрепа “Зора“ се проведе регулярна среща на сформираната през януари 2012 г. група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени”.       

Вратите на Центъра бяха отворени през целия ден и за всички онези, които търсеха информация по въпроси, свързани с процеса на осиновяване. 

За срещата с надслов "Присъединете се към нас! Нека заедно спомогнем за по-толерантно, разбиращо и подкрепящо отношение към осиновяването!" бяха информирани и поканени всички 16 семейства, преминали обучението си в ЦОП “Зора“, като кандидат-осиновители. За съжаление, вероятно поради лошото време, не можаха да се отзоват всички поканени семейства. Въпреки това, Центърът се посети от едно  семейство, с вече осиновено дете. По време на срещата с водещаите на групата социални работници, родителите си припомниха отново за пътя, който са извървели, за да стигнат до тяхното детенце, за първата среща с него и за вълненията, които са преживели. Изгледан и обсъден бе видеоматериал с психотерапевта Теодора Танева, свързан с това кога и как да кажем на детето си, че е осиновено. Семейството бе  запознато и със сайта на БАОО, където могат да получават допълнителна информация по теми, свързани с осиновяването.

Национален информационен ден на осиновяването

В обявеният от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители/БАОО/ и Национална мрежа за децата /НМД/ Национален информационен ден на осиновяването, 26.09.2014г., ще се включи и Фондация «Социални практики в общността» – Пазарджик, доставчик на услуга ЦОП „Зора” гр. Панагюрище .

На 26.09.2014г. (петък) от 10.30 до 17.30 ч. гражданите, проявявящи интерес към процеса на осиновяване, могат да потърсят информация или по телефон, или чрез посещение в Центъра, като от 17.30ч. в ЦОП ще се състои поредната, регулярна среща на група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора».

Повече за инициативата може да прочетете тук.

Консултативна среща на УНИЦЕФ България, НМД и УНИЦЕФ Румъния

Букурещ, Румъния

В периода 17-18 септември 2014 се проведе консултативна работна среща, по съвместен проект между УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Румъния, за обмяна на опит и добри практики между двете страни, в областта на младежката политика и работата с подрастващи и младежи от уязвими групи. Целта на обмена бе да се дискутират предизвикателствата, с които неправителствените организации, работещи с подрастващи и младежи, се сблъскват в работата си с проблема NEET (неработещ, неучащ, необучаващ се), както и споделянето на добри практики и опит в прилагането на програми, инициативи за децата и младежите, които попадат в групата NEET. По време на инициативата беше представен проектът NEETs на УНИЦЕФ България.

Прочети още: Консултативна среща на УНИЦЕФ България, НМД и УНИЦЕФ Румъния

Работна среща в ЦОП "Зора" с експертна група от Полша

На 12.09.2014 г., Център за обществена подкрепа „Зора” бе домакин на експертна група от Полша, работещи по проблемите, свързани с детската престъпност.

Работното посещение се осъществ и по предложение на г-жа Аланджийска - 
главен инспектор, началник група "Детска престъпност" към СДВР – София и г-н Дудов, ИДПС/РУ-Панагюрище. 

Целта на срещата бе експертите да бъдат запознати със социалните услуги, които Фондация „Социални практики в общността” предоставя на територията на гр. Панагюрище.

Прочети още: Работна среща в ЦОП "Зора" с експертна група от Полша